Om Dalsminde sommerhusområde

Dalsminde
Vores egen lille perle

Der er ikke mange sommerhusområder, der kan prale af at have så mange naturvarianter inden for en forholdsvis lille radius. Her kan vi sige, at naturen er lige uden for vores dør.

Det kan og vil vi prale af

I 2017 skiftede 10 sommerhusgrunde ejere. Blandt disse nye ejere er der flere børnefamilier. Og i de tre første kvartaler i 2018 har 5 sommerhusgrunde skiftet ejere. Læs derfor de valgte Dalsminde Sommerhusområde.

Dalsminde Sommerhusområde ligger i et naturskønt område med mange forskellige bevoksninger og arealer, bl.a. hede, mose, overdrev m.m.

Med Ajstrup Bugt som nabo som ligger meget uforstyrret hen, bliver vi beriget med en stor bestand af almindelige danske pattedyr som rådyr, ræv og grævling, for ikke at glemme vores skove, hvor der findes et overordentligt rigt fugleliv med forskellige mejser, andre småfugle, ugler, musvåge, ravn, duehøg m.fl.

Skovene kan endnu gemme på overraskelser, da de ikke er særligt undersøgte. Bl.a. er her observeret sort stork.

I 1965 blev Dalsminde Sommerhusområde udstykket med ca. 70 store grunde.

Området ligger tæt ved Ajstrup, der er en lille landsby med masser af ildsjæle og forskellige aktiviteter, som vi alle har mulighed for at deltage i. Her er et link til deres hjemmeside www.ajstruplandsby.dk. Dalsminde Sommerhusområde består af en kombination af sommerhusejere, lodsejere uden beboelse, helårsbeboere og bopælspligtige lodsejere.

Foreningen afholder 1 – 2 arbejdsweekender om året, hvor vi i fællesskab udfører diverse projekter, fx trimning af vores stier, træfældning, lettere renovering af vejene etc., men også en masse latter og snak.

Dalsminde Sommerhusområde ligger i Falslev-Vindblæs Sogn i Mariagerfjord Kommune. Der er kun 6-8 km til Hadsund og 15 km til rosernes by Mariager. Af større byer kan nævnes Randers (30 km) og Ålborg (53 km), og for de badelystne er vi beriget med en skøn badestrand i Øster Hurup (25 km).

Dalsminde Sommerhusområde ligger som tidligere nævnt ved Ajstrup Bugt. Ajstrup Bugt ligger langs Mariager Fjord og ca. 6 km sydøst for Hadsund. Ajstrup Bugt er et fredet område, rigt på natur og fortidsminder som gamle, dybe hulveje og stejle skrænter ned mod flade kystarealer, der er hævet havbund fra stenalderhavet. Skovene har i århundreder været brugt til afgræsning og stævning og rummer spændende planter og et rigt fugleliv. Læs mere i Mariagerfjords folder om Ajstrup Bugt.

I 2005 fik Lodsejerforeningen dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af et vandhul i den eksisterende mose. Vandhullet er meget besøgt af forskellige fuglearter, og arealerne bliver afgræsset af får og geder.

I 2015 fik foreningen dispensation af Mariagerfjord Kommune efter naturbeskyttelseslovens § 3 til rydning af vedplanter i beskyttet natur. Det betød, at vi kunne komme i gang med udtynding af selvsåede træer m.m. i moseområdet. Udtyndingsprojektet udføres hovedsageligt via selvskovning af foreningens medlemmer eller på en af foreningens arbejdsweekender.

I forbindelse med vores udtyndingsprojekt var tanken den, at fællesarealerne efterfølgende skulle vedligeholdes via naturpleje. I henhold til en rapport fra amtets tid i 1994 var fællesarealet beriget med en fin flora karakteristisk for hede på arealet, med bl.a. karakteristiske hedeplanter såsom lyng, liden klokke, sandstar, blåhat og blåmunke, samt en række andre arter. I forbindelse med statens besøg i 2012 viste det, at arealet havde mistet noget kvalitet siden 1994, men også, at der stadigvæk findes flere gode arter i området. Vi håber, at med den rigtige naturpleje, at floraen fra de naturfredede arealer med tiden kan sprede sig til vores arealer. Og den sjældne Opret Kobjælde og Gul Evighedsblomst er nogle af de planter vores skønne fællesareal kan blive beriget med.

Foreningen har siden 2013 haft får til at afgræsse fællesarealerne.  I 2017 havde vi både geder og får til at afgræsse vores område nede omkring søen. På generalforsamlingen i 2017 blev det vedtaget at forny aftalen om afgræsning i yderligere 5 år, perioden 2018-2022, med vores nuværende dyreholder Jan Rasmussen.

Fremtidsvisionerne for vores fællesareal er at få den flora, som området har været beriget med, tilbage. Naturplejen består altså i, at et område afgræsses, hvorefter det får lov til at blomstre op, og efter afblomstringen kommer der dyr (får, geder, Dexter e.l.) igen på arealet.
Øvrige fremtidsversioner, godkendt på ordinær generalforsamling den 18. august 2018, er bl.a.:

  • Udtynding af træer i fællesarealet
  • Fremtidssikring vejnettet
  • Oprensning af søen (vandhullet)
  • Afmærkning af fællesarealer og veje
  • Køb af grund i fællesarealet

Input fra medlemmerne

Som beskrevet ovenfor er vi beriget med en fantastisk natur og store naturgrunde.  Udover traveture langs Ajstrup Bugt og i de nærliggende skove kan vi varmt anbefale en fantastisk cykel/travetur til Hadsund, eller for dig, der gerne vil lidt længere ud i området, har Britta og Finn, Kukmarksvej 34, beskrevet et par ruter: Cykelrutene

Vi har i de senere år fået en del børnefamilier til området, hvilket vi er meget glade for. Et par af disse familier har indvilliget i at beskrive, hvorfor de netop valgte Dalsminde Sommerhusområde.

Derfor de valgte Dalsminde Sommerhusområde

Vibeke og Martin, Kæragervej 10, kom til området i 2017.

Vi er en familie på fire – Vibeke og Martin, og pigerne Ingrid og Ida-Marie.

Vi er de nye ejere af Kæragervej 10.

Vi bor på Norddjurs i en præstegård, da Vibeke er præst. Netop præstejobbet var årsagen til, at vi ledte efter et sommerhus, hvor vi selv kunne bestemme.

Vi var egentlig meget opsatte på at finde vores sommerhus på Mols. Vi måtte dog erkende, at vores økonomi ikke rakte så langt på Syddjurs, så vi begyndte at kigge på husannoncer længere væk. Og så dukkede Kæragervej frem i søgningen.

Vi kendte faktisk ikke til Hadsund-området i forvejen. Men efter et par fremvisninger blev vi, trods det våde 2017-sensommervejr, charmeret af både området og huset. Vi er meget glade for at have fundet et sommerhus i et naturskønt område, og dog med så kort afstand til byer som Hadsund og Mariager.

Mange hilsner

Vibeke og Martin

Linda og Michael, Fjordglimt 6, kom også til området i 2017.

For os er Dalsminde en perle, vi brugte et par år på at finde. Her er fred og plads til at boltre sig for store og små – der er masser af stier, som man kan gå, eller ungerne kan cykle på på egen hånd. Naturen er fantastisk og byder på mange spændende oplevelser – en hejre, der flyver forbi få meter fra vinduet; en ugle, der jager lydløst i skumringen; får, der græsser i dalen. Den varierede og fredede natur indbyder til ture, der sætter gang i fantasien hos store og små.

De store grunde giver luft og ro og giver mulighed for, at man kan trække noget af den dejlige natur helt ind på egen matrikel.

Når man har fået nok natur, er Hadsund ikke længere væk, end man ad skovveje kan cykle dertil for at få en is.

I vores optik er Dalsminde det perfekte sted at rekreere for hele familien – krop og sjæl begynder at slappe af, så snart vi kører ned ad vejen til Ajstrup. 

Cykelture med udgangspunkt i Ajstrup landsby

Det tidsmæssige aspekt afhænger af tempo og evt. ophold og pauser undervejs.

Rute 1: Ajstrup – Mariager t/r – ca. 35 km

Kør fra Ajstrup til Landevejen – til venstre mod Randers ca. 50 m – herefter til højre mod Norup – videre gennem Norup til Falslev – videre gennem Falslev til Assens – fra rundkørsel kør ind i Assens – i Assens drej til højre efter brugsen ad Niels Madsensvej mod kirken – herefter fortsæt under Hadsundvej og til højre mod Dania – ( nede ad bakken kunne her tages en lille afstikker til højre mod Kongsdal Havn) – ellers videre gennem Dania forbi ”Saltfabrikken” til Fladbjerg – her drejes til højre, hvor man kan fortsætte langs fjorden helt til Mariager på en grusbelagt sti, der følger såvel fjorden som vejen. Efter ophold i Mariager cykles retur mod Hadsund, men lige ude af byen kan nu drejes til højre mod Hou – her fortsættes tilbage til Fladbjerg. Tilbage ved ”kystvejen” drejes nu til højre mod Hadsund/Assens og efter et par kilometer på den befærdede vej drejes ind på cykelstien og videre ind gennem Assens. Ude igen fra Assens efter rundkørsel holdes til højre mod Falslev/Norup. Herefter samme vej retur til Ajstrup.

Rute 2: Ajstrup – Overgaard Gods t/r – ca. 34 km

Kør fra Ajstrup til Landevejen – til venstre mod Randers ca. 50 m – herefter til højre mod Norup – i ”krydset” i Norup drejes til venstre mod Nebstrup – efter kørsel en tid på den asfalterede vej køres ind på ”banestien” – følg denne til Landevejen – passér Landevejen (pas på! Temmelig megen trafik) – videre til Havndal – (forinden passerer man Trudsholm Gods, der ligger til venstre) – videre gennem Havndal til Udbyover – videre til Udbyneder – videre til Overgaard Gods – forbi godset rundt til venstre – for enden af bakken står en mindesten for Flemming Juncker – drej ad vejen ind til højre her og følg denne til Klattrup – herefter videre til Havndal – til højre i Havndal og nu samme vej retur til Ajstrup.

Rute 3: Ajstrup – Øster Hurup t/r – ca. 55 km

Fra Ajstrup – følg skiltningen for ”Ajstrupruten” – Hanehøjvej – passér Lystrupvej – Lindskovvej – Søhøjvej – herefter til højre og senere over broen til Hadsund – drej til højre- følg herefter cykelskiltningen mod Visborg ( til højre ud mod Hadsund skole og XL-byg) – i Visborg køres lidt mod højre, inden cykelstien fortsætter ind til venstre)- senere passeres den ”store” vej, der går mellem Hadsund og Als – videre på cykelstien mod Skelund – i Skelund videre mod Veddum – i Veddum til højre – Hurupvej – Solbjergvej og til Øster Hurup.

Hjemturen herfra: Tag kystvejen til Als – i svinget ved kroen drejes til venstre og fortsættes mod Helberskov – i Helberskov drejes til højre mod Havnø – videre retur mod Visborg og samme cykelsti til Hadsund. Over broen i Hadsund holdes nu til højre ud gennem Hadsund Syd til Åmølle – i Åmølle drejes til venstre mod Norup (her kan cykles enten på den asfalterede vej eller på ”banestien”) – i Norup drejes til venstre mod Landevejen. Fra Landevejen drejes til venstre mod Hadsund ca. 50 m – herefter drejes til højre mod Ajstrup.

På turistkontoret findes en brochure med ruten ”Fjorden Rundt” – ca. 70 km. (Meget bakket på nordsiden!) Men en fantastisk tur, som man kan bruge en hel dag på med ophold fx i Hobro.

Opdateret april 2018