Opdateret den 19. december 2023

 

Generalforsamling  afholdes den fjerde lørdag i maj. 
Husk – forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar.

 

Arbejdsweekender 2024: Ikke planlagt

 

Øvrige

 

 

Naturpleje af fællesarealerne

Dyreholder Jan Rasmussen på mobil 2420 3615, hvis der er problemer mht. dyrene.

Stisystemet vedligeholdes af Kris Tvedegaard.

 

Løse kreaturer

Engene i Ajstrup bugt bliver plejet via afgræsning af kreaturer. Hvis du skulle møde en flok løse kreaturer kontakt venligst:

Anders Laustsen mobil: 2250 9261 / 6174 5492 – Afgræsningsarealer fra Troldhusvej til pumpehuset/søen.

Kim Bøhne Landevejen 3B, 9560 Hadsund 9857 4204 – Afgræsningsareal forenden af Ajstrupsvej.