Medlemskontingent pr. ejendom/bolig 2023  kr. 1.500,-
 Faktura sendt med post  kr. 25,-
 Reetablering af vejnettet ifm. f.eks. byggemodning -Administrationsgebyr  Ifølge regning + Kr. 250,-
 Gebyr for oplysning til advokat/ejendomsmægler v/hushandel  kr. 500,-
 Rykkergebyr 1. rykker, grundet for sen betaling   kr. 100,-
 Rykkergebyr 2. rykker, grundet for sen betaling  kr. 100,-

 

Generelle betingelser / oplysninger:

Kontingentet opkræves pr. kalenderår forud i første kvartal.

Betalingsbetingelser: 14 dage netto Betales forfaldne afgifter ikke efter 2 skriftlige påmindelser med 14 dages interval, vil vi uden yderligere varsel sende denne sag til retslig inkasso.