Fremtidsvisionerne for vores fællesareal er at få den rige flora, som har været i området, tilbage.

Øvrige fremtidsversioner, godkendt på ordinære generalforsamlinger, er bl.a.:

  • Fremtidssikring vejnettet
  • Udvidelse af den lille fold ved Nesgaardsvej
  • Etablering af en naturlejeplads