Informationstavle

Opdateret den 20/12/2022

Generalforsamling er fjerde lørdag i maj. 
Husk – forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar.

Arbejdsweekender 2022:
Oktober hhv. lørdag den 15. og søndag den 16.

Fremtidsvisioner for Dalsminde sommerhusområde

Godkendt på generalforsamling august 2018:

 • Udtynding i fællesarealet.
 • Fremtidssikring af vores grusveje.
 • Oprensning af vandhullet/søen.
 • Afmærkning af fællesareal og veje.
 • Opkøb af grund til fællesarealet.

Infotavle

  Øvrige

  Naturpleje af fællesarealerne

  Fællesarealerne afgræsses igen i år forventet sammensætning får, heste, geder og Dexter. Kontakt direkte Jan Rasmussen på mobil 2420 3615, hvis der er problemer mht. dyrene.

  Løse kreaturer

  Engene i Ajstrup bugt bliver plejet via afgræsning af kreaturer. Hvis du skulle møde en flok løse kreaturer kontakt venligst:
  Anders Laustsen mobil: 2250 9261 / 6174 5492 – Afgræsningsarealer fra Troldhusvej til pumpehuset/søen.
  Kim Bøhne 9857 4204 – Afgræsningsareal forenden af Ajstrupsvej.