Informationstavle

Generalforsamling er fjerde lørdag i maj.
Husk – forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 februar.

Arbejdsweekender 2019:
· KUN søndag 26. maj

· Første weekend i oktober hhv. lørdag den 5. og søndag den 6.

Fremtidsvisioner for Dalsminde sommerhusområde

Godkendt på generalforsamling august 2018:

  • Udtynding i fællesarealet.
  • Fremtidssikring af vores grusveje.
  • Oprensning af vandhullet/søen.
  • Afmærkning af fællesareal og veje.
  • Opkøb af grund til fællesarealet.

Infotavle

Øvrige

Naturpleje af fællesarealerne

Fællesarealerne afgræsses igen i år forventet sammensætning får, geder og Dexter. Kontakt direkte Jan Rasmussen på mobil 2420 3615, hvis der er problemer mht. dyrene.

Løse kreaturer

Engene i Ajstrup bugt bliver plejet via afgræsning af kreaturer. Hvis du skulle møde en flok løse kreaturer kontakt venligst:
Anders Laustsen mobil: 2250 9261 / 6174 46 42 – Afgræsningsarealer fra Troldhusvej til pumpehuset/søen.
Kim Bøhne 9857 4204 – Afgræsningsareal forenden af Ajstrupsvej.