Introduktion

Velkommen til Dalsminde Sommerhusområdes Lodsejerforenings Hjemmeside.

Formålet med denne hjemmeside er, både at være en introduktion til sommerhusområdet og mulighederne i lokalområdet til nye og potentielt kommende sommerhusejere, at være en oplysningstavle for alle lodsejere, hvor man kan følge med i hvad der rør sig, og være en inspirationskilde for alle med idéer og forslag til aktiviteter.

 

Kort om Dalsminde Sommerhusområde

Dalsminde sommerhusområde blev udstykket i 1965 og består af 70 store sommerhusgrunde og 2 oprindelige huse/gårde indimellem. Området ligger nær landsbyen Ajstrup på sydsiden af Mariager fjord, grænsende op til skrænterne og engene ned mod fjorden. Området er præget af morænelandskab, enge, overdrev, stævningsskove, driftsskove, landbrugsarealer og fredede naturarealer og er derved meget varieret og naturrigt.

Sommerhusområdet ligger fredeligt, tilbagetrukket og afsondret fra den travle hverdag, men forholdsmæssigt tæt på handelsbyer, restauranter, oplevelser og aktivitetsmuligheder.

Generelt vedrørende denne hjemmeside

Alt indhold er tilgængeligt fra menuen, som du finder til venstre på den grønne barre.

For at vende tilbage her til forsiden trykker du på ‘DALSMINDE LODSEJERFORENING’, øverst til venstre

Hjemmesiden består af følgende:

Forsiden (det er denne side)

OM. (Link til "Om")

Fortæller lidt mere udførligt om Dalsminde Sommerhusområde, dets historie, muligheder i nærområdet og nogle beboeres tanker om at eje eller købe sommerhus netop i Dalsminde

Kontingent. (Link til "kontingent)

Her kan du finde oplysninger om kontingentet og eventuelt andre omkostninger

Årsberetningen (Link til "årsberetning")

Her finder du den seneste årsberetning, så du kan et overblik hvad der rør sig i foreningen. En udførlig liste med alle relevante dokumenter for de sidste 11 års generalforsamlinger findes på medlemmernes del af hjemmesiden.

Informationstavle (Link til "Informationstavlen")

Stedet til aktuelle oplysninger og informationer

Medlemmer (Link til Medlemssiderne)

På medlemssiderne findes detaljerede oplysninger om foreningens og bestyrelsens arbejde, alt om de sidste 11 års generalforsamlinger, igangværende projekter, verserende sager og relevante dokumenter, love og bekendtgørelse osv.

Bestyrelsens sider (Link til "Bestyrelsens sider")

Hjørne af hjemmesiden dedikeret til at facilitere bestyrelsens løbene arbejde som for eksempel udveksling af kladder under udarbejdelse, opbevaring af projektdokumenter til uafsluttede projekter osv.

Kontakt (Link til kontaktside)

En kontaktside som alle kan bruge til komme i kontakt med Lodsejerforeningen (bestyrelsen)