Kontingent og gebyr

Kontingent 2022
Medlemskontingent pr. ejendom/boligkr. 1.500,-
Faktura sendt med postkr. 25,-
Reetablering af vejnettet ifm. f.eks. byggemodning
Administrationsgebyr
Ifølge regning +
Kr. 250,-
Gebyr for oplysning til advokat/ejendomsmægler v/hushandelkr. 500,-
Rykkergebyr 1. rykker, grundet for sen betalingkr. 100,-
Rykkergebyr 2. rykker, grundet for sen betalingkr. 100,-

Generelle betingelser / oplysninger

Kontingentet opkræves pr. kalenderår forud i første kvartal.

Betalingsbetingelser: 14 dage netto Betales forfaldne afgifter ikke efter 2 skriftlige påmindelser med 14 dages interval, vil vi uden yderligere varsel sende denne sag til retslig inkasso.